Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Ενότητα 5 Κεφάλαιο 6 : Το Διάστημα του Μεσοπολέμου




Ο Μικρασιατικός πόλεμος θα τελειώσει στο διπλωματικό επίπεδο με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1924 που ισχύει μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα έχασε την Ανατολική Θράκη και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Έγινε υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών : 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν την Τουρκία και 500.000 Τούρκοι την Ελλάδα. Δεν μετακινήθηκαν οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τένεδου.
Η Ελλάδα μετά τη συνθήκη της Λωζάνης

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Ενότητα 5 Κεφάλαιο 3. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-8




Από τα τέλη του 19ου αιώνα αυξήθηκε ο οικονομικός και πολιτικός ανταγωνισμός των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης προσπαθούσαν να αυξήσουν την οικονομική τους δύναμη και να αποκτήσουν τον έλεγχο των παγκόσμιων αγορών, των πρώτων υλών (πετρέλαιο) και των αποικιών. Κάθε μεγάλη δύναμη επίδιωκε να εκτοπίσει τις ανταγωνίστριές της, προκειμένου να εξασφαλίσει για τον εαυτό της, το μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα, ελέγχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές ή χώρες.

Η Ευρώπη πριν την έναρξη του πολέμου