Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Ενότητα Τρίτη . Κεφάλαιο 2. Η Ευρώπη μετά την ήττα του Ναπολέοντα : Η Ιερή Συμμαχία και η Ελληνική ΕπανάστασηΗ ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (1814) συνέπεσε με την ήττα του Ναπολέοντα στην Ευρώπη και την ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας. Η Γαλλία του Ναπολέοντα ηττήθηκε το 1814-5, επειδή όλα τα ισχυρά μοναρχικά κράτη της Ευρώπης ( Αυστρία, Πρωσία, Αγγλία, Ρωσία) ενώθηκαν εναντίον της. Οι ηγεμόνες και οι μονάρχες της Ευρώπης φοβόνταν μήπως τα επαναστατικά κινήματα των λαών της Ευρώπης ανατρέψουν την εξουσία τους και διασπάσουν τα κράτη τους.
Το συνέδριο της Βιέννης

Η Ιερή Συμμαχία είναι η συνεργασία των πιο ισχυρών κρατών της Ευρώπης (Μεγάλες Δυνάμεις), με κύριο σκοπό να αποκλείσει κάθε πιθανότητα για την ανάπτυξη επαναστατικών, εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων και τη διάδοση των φιλελεύθερων και ριζοσπαστικών ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Η Ιερή Συμμαχία επιβάλλει την αρχή της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία η μόνη νόμιμη εξουσία είναι αυτή που κατέχουν οι βασιλιάδες.

Η Ιερή Συμμαχία προσπαθεί να επαναφέρει τον κόσμο στην εποχή του Παλαιού Καθεστώτος των βασιλιάδων και της απόλυτης μοναρχίας, έναν κόσμο που υπήρχε πριν την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Κύρια πολιτική μορφή της Ιερής Συμμαχίας είναι ο αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχ. Σύμφωνα με τον Μέτερνιχ στη νέα ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων απαγορεύονται οι επαναστάσεις . Η Ευρώπη των βασιλιάδων αγνοεί τις επιθυμίες και τη θέληση των λαών για ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.

Ο καγκελάριος Μέτερνιχ

Το διεθνές περιβάλλον στο οποίο η Φιλική Εταιρεία έπρεπε να προετοιμάσει την επανάσταση των Ελλήνων ήταν, επομένως, ιδιαίτερα εχθρικό. Κάθε υποψία επαναστατικής κίνησης καταδικάζονταν ως επικίνδυνη για τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων. Και πράγματι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις θα καταδικάσουν την Ελληνική Επανάσταση και θα πάρουν το μέρος του Σουλτάνου και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

 Η ενότητα αυτή των ευρωπαϊκών κρατών εναντίον κάθε λαού που διεκδικούσε την ελευθερία του δεν θα κρατήσει για πολύ. Η Ελληνική Επανάσταση θα διασπάσει την ευρωπαϊκή ενότητα και θα αποτελέσει την αρχή του τέλους για το συντηρητικό καθεστώς της Ιερής Συμμαχίας
 
 Ερωτήσεις κατανόησης .
1. Τι υποστήριζε η Ιερή Συμμαχία;
2. Τι ήταν η αρχή της νομιμότητας; Σε τι διέφερε από την εθνική ιδέα που είδαμε ότι υποστήριζε η Φιλική Εταιρεία;
3. Ποια στάση κράτησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου