Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Κεφάλαιο 28 : Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα


Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε την περίοδο της παρακμής του Βυζαντινού κράτους. Είχαμε δει ότι από τον 9ο αιώνα και μετά το Βυζάντιο δυναμώνει και γίνεται ισχυρό (ακμή) από τις αρχές, όμως, του 11ου αιώνα το Βυζαντινό κράτος αποδυναμώνεται, είναι σε κρίση και περνάει στην παρακμή.


Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες αυτής της περιόδου ( 11ος αιώνας) λαμβάνουν μια σειρά από λανθασμένες αποφάσεις :

  • Κατήργησαν τον νόμο του Αλληλέγγυου και οι μικροκαλλλιεργητές δεν ήταν πλέον προστατευμένοι . Σταμάτησαν να δίνουν γη στους Ακρίτες .
  • Έβαλαν, στο στρατό, ξένους μισθοφόρους στη θέση των Βυζαντινών .

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν σημαντικά εσωτερικά προβλήματα :
  • Οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών ήταν δυσαρεστημένοι και κινδύνευαν, συχνά, να γίνουν δούλοι των “Δυνατών”
  • Τα οικονομικά του κράτους βρέθηκαν σε κακή κατάσταση και το πολεμικό ναυτικό παραμελήθηκε
  • Το εμπόριο και η ναυτική ασφάλεια του Βυζαντίου πέρασε στους Ιταλούς της Βενετίας
  • Το Βυζάντιο ήταν εξαρτημένο πλέον από τις ναυτικές πόλεις της Ιταλίας (Βενετία- Γένοβα).
Α . Αφού διαβάσω το σχεδιάγραμμα, ακούω την ενότητα από τον σχετικό σύνδεσμο :

 
Β. Στη συνέχεια διαβάζω την ενότητα από το βιβλίο .

Γ. Προσπαθώ να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις στη σελίδα 86.

Δ. Στο Τ.Ε σελίδα 37 κάνω τις ασκήσεις 1 και 4 . Χρησιμοποιώ το βιβλίο μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου