Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Δεκαδικοί αριθμοί και δεκαδικά κλάσματα .
1. Βάζω τους δεκαδικούς αριθμούς στη σειρά ξεκινώντας από τον μικρότερο .

2, 02  ,    2, 009    ,    2,1 ,     2,04     0, 99    9, 009 ,   9, 2

.............< ....................< ...................< ...............< ..................< ....................< ..................
2. Κάνω τις πράξεις :

2,4 Χ 3,1 = ......... 145,1 Χ 1,1 = ...............   10: 2.5 = ...........    4,16: 1,6= ............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Συμπηρώνω τα αριθμητικά μοτίβα

0,009 – 0,09 - ..............- ............... - .................. - ..................  Κανόνας : ....................................

0,723 – 0, 832 - ................- ...................... - ................... Κανόνας : ..............................
4. Ένα σχολείο έχει 220 αγόρια και 280 κορίτσια . Το 50% των αγοριών και το 25% των κοριτσιών ασχολούνται με διάφορα σπορ. Τι ποσοστό των μαθητών του σχολείου ασχολείται με κάποιο σπορ;
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................5.

5. Τα ταξί χρεώνουν 2,4 ευρώ για το πρώτο χιλιόμετρο και για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο η χρέωση είναι 0,4 ευρώ. Ο κύριος Θανάσης πλήρωσε στο ταξί συνολικά 10ευρώ από τα οποία τα δύο ήταν για τις αποσκευές του. Πόσα χιλιόμετρα ήταν η διαδρομή που έκανε με το ταξί;
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου